Rozšířené hledání
Porovnané zboží

Zákazník nepřihlášen
RegistracePřihlášení

Akce

Helikoptéra - stavebnice & Rotor 6531

Helikoptéra - stavebnice & Rotor 6531

Solární helikoptéra - sada na kreslení, s rovnou vrtulí.  ...

Cena: 343 Kč s DPH Přidat do košíku


Solární osvětlení Esotec TOWER - teplá bílá

Solární osvětlení Esotec TOWER - teplá bílá

Robustní, elegantní, pevné nerezové svítidlo s vysoce kvalitním "Nichia" LE ...

Cena: 601 Kč s DPH Přidat do košíku


O nás

solar-expert.cz je v ČR a SR výhradní zástupce německého výrobce solárního zboží společnosti INPROSOLAR a taktéž holandského výrobce společnosti A-SOLAR

Inprosolar, solární technika

A-Solar, solární technika

Obchodní podmínky

Na této stránce naleznete mnoho potřebných informací. Pokud Vám něco nebude jasné, zavolejte nám na telefonní číslo 773241024, nebo napište e-mail info@solar-expert.cz, případně využijte kontaktního formuláře. 

Obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy.

1. Jak si objednat

Telefonicky na čísle 736 513 831 pomocí našeho pracovníka. Tento pracovník s Vámi dohodne veškeré podrobnosti, termín dodání a obratem Vám zašle návrh objednávky.

Pomocí tlačítka „přidat do košíku”. Zboží je možno nezávazně prohlížet, dávat do košíku. Vždy při přidání zboží do košíku jste informováni o celkové ceně vybraného zboží a ceně balného. Cena poštovného záleží na způsobu dopravy, který vyberete v následné objednávce. Pokud se rozhodnete zboží objednat, je třeba se rozhodnout, zda objednávku provedete jako registrovaný zákazník a získáte tak různé výhody a možnost slevy při dalším nákupu u nás, nebo zboží objednáte bez registrace. Pokud jste již registrováni, nezapomeňte se před podáním objednávky přihlásit, pokud nakupujete poprvé, doporučujeme se před odesláním objednávky zaregistrovat.
Rozhodnete-li se vybrané zboží v košíku objednat, klikněte na odkaz „Pokladna” v horním menu nebo v košíku na tlačítko „Jít na pokladnu”. Ať už použijete kterýkoliv způsob ve Vašich údajích musí být uvedeno: jméno a adresa (případně sídlo firmy, IČO, DIČ, pokud nakupujete jako podnikatel) a Váš telefon, který vyžadujeme z důvodu kontaktu s přepravcem, který s Vámi dohodne termín dodání, jenž Vám bude vyhovovat. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku” zboží ZÁVAZNĚ objednáte.

2. Přijetí objednávky a její potvrzení

Hned po odeslání objednávky obdržíte na email uvedený v objednávce oznámení o přijetí objednávky do našeho systému. Pokud se tak nestane kontaktujte nás.
O Vaší objednávce jsme také okamžitě informováni my, zkontrolujeme ji, o věříme dostupnost zboží v našem skladu a pokud zjistíme, že nic nebrání distribuci zboží, objednávku potvrdíme. V tom případě jste informováni emailem o potvrzení objednávky. V případě nějakého problému Vás budeme kontaktovat.

3. Způsob platby

Zboží je možné uhradit:

 • v hotovosti při předání objednaného zboží (dobírka)
 • převodem předem na bankovní účet
 • na splátky (Cetelem)

4. Doprava

Více o způsobech dodání a cenách na této stránce

5. Převzetí zboží

U přebíraného zboží se prosím přesvědčte, zda odpovídá objednanému modelu a není mechanicky poškozeno. V opačném případě zásilku nepřebírejte a kontaktujte nás.

6. Ochrana osobních dat

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu solar-expert.cz.

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (zboží). Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

 2. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle čl. V.1. má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu, který je spotřebitelem, zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Kupující je na druhou stranu povinen vrátit prodávajícímu vše co obdržel dle kupní smlouvy.

 3. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující, který je spotřebitelem, odstoupit od smluv:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),

  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,

  6. spočívajících ve hře nebo loterii

 8. Odpovědnost za vady a záruční podmínky v případě je-li kupující spotřebitel

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (zákonná záruka). Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

   

 2. Práva z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího (uplatnění reklamace a provádění záručních oprav), a to zasláním zboží na adresu prodávajícího (24 mall s.r.o., Hlavní 64a , 74706 Opava). Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:  

  1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

  2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

  3. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Kupující je povinen věc převzít do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. V případě nevyzvednutí zboží ve stanovené době, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně věci (zboží), začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Prodávající upozorní kupujícího o vyřízení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku umožňující individuální jednání při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady,  které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena a zákazník toto neakceptuje

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).

10. Kontakt

24 mall s.r.o.
Hlavní 64a, 747 06 Opava
Telefon: 736 513 831


Bankovní spojení: 1045615003/2700 UniCredit Bank

Doporučte přátelům | Přidat k oblíbeným | Vytisknout | ↑Nahoru